Polityka prywatności

Skąd mamy Twoje Dane?

Dane personalne, któe przetwarzamy, zostały przekazane nam przez Ciebie w trakcie procesu rejestracyjnego w naszym serwisie internetowym, znajdującym się pod adresem www.digres.pl, lub zostały pozyskane w czasię Twojej aktywności w w/w serwisie/ zapisu do Newslettera, lub w czasie bezpośrednich kontaktów biznesowych np. w trakcie składania zamówienia.

Kto jest ich administratorem?

Administratorem Twoich danych jest firma DIires Marcin Pawłowski z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Częstochowskiej 84/86, nr NIP 6272389860.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Napisz do nas na adres e-mail: sprzedaz@digres.pl, lub wyślij zapytanie koreespondencją pocztową na adres 40-698 Katowice, Armii Krajowej 44.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?


Poniżej wskazujemy cele przetwarzania danych personalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu digres.pl, którym są:
nawiązywanie z Tobą kontaktu w celach związnych z działaniami marketingowymi za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą poprzez telefon i pocztę elektroniczną.

 • w celu prowadzenia działań marketingowychm także marketongu bezpośedniego
 • zagwarantowania bezpieczeaństwa usług świadczonych przez internet
 • optymalizacja reklam wg wcześniej przeglądanych w naszym serwisie internetowym treści, w celu dopasowaniach ofert handlowych kierowanych do Ciebie
 • obsłużenia zapytań kierowanych przez Ciebie poprzez formluarz kontaktowy
 • obsługi uslug płatniczych
 • w celu organizacji akcji promocyjnych
 • w celu dochodzenia wszelkich roszczeń w przypadku niewykonania umowy
 • w celach statystycznych, archiwizacyjnych, czy wykonywania obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy prawa, szczególnie tych związanych z podatkami oraz rachunkowością

W przypadku Twojej zgody, zapisujemy dane osobowe plikach cookies, gromadzimy je ze stron www i urzdzeń mobilnych
W każdech chwili może odwołać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych opdobowych przez firmę Digres Marcin Pawłowski.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?


Gwarantujemy realizację praw, jakie Ci przysługują na skutek orozporządznia o ochronie danych osobowych (RODO), a więc ich sprostowania, prawa dostępu, usuwania, ograniczania co do zakresu ich przetwarzania, praw do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, obejmującego również profilowanie oraz prawa do sprzeciwu wobez przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo do złożenia wniosku w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • uzyskanie dostępu do danych czyi infomacji, jakie dane pzretwarzamy oraz uzyskanai kopi tych danych.
 • przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym (w art. 20 RODO.)
 • Odpowiedni wniosek mozesz złożyć na adres sprzedaz@digres.pl. Przepisy prawa określają prawa oraz sytuacje, w któy takie wnioskowanie może wystąpić.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Nasze wymaganie względem Ciebie w zakresie podania danych ograniczają się do tych, które związane są z wykonaniem oraz zawarciem umowy z Tobą w celu świadczenia usługi czyli Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz dane firmowe potrzebne do wystawienia faktury za zrealizowaną usługę lub zakupiony towar

Kiedy możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarrzania Twoich danych personalnych w sytuacjj gdy:przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, w jakiej się znalazłeś.
Twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, również gdy są profilowane w tym celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane personalne udostępniamy stronom transakcji, jakie zwierasz w serwisie digres.pl a także podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, związanymm z usługami płatnicznym, audytowymi oraz wspomagającymi obsługę uśytkowników serwisu digres.pl.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane przechowujemy podczas obowiązywania zawartej z Tobą umowy a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez ciebie dotyczącego takiego przetwarzania. W sytuacji różnych akcji promocyjnych, konkursów, naszego programu lojalnościowego, w których będziesz brał udział, dane personalne będziemy przetwarzać przez czas trwania aż do momentu zakończenia danej akcji, z wręczeniem nagród włącznie.
Twoje dane personalne będą przechowywane także w celu rozliczalności, czyli stosowania się do przepisów prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, i okres ten będzie tożsamych z wymaganym przez prawo w celu dokumentowania oraz przedstawienia danych uprawionych publicznym organom kontrolnym.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (również profilowane) w formie wpływającej na Twoje prawa?

Przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, także w sposób profilowany, ale nie wywołujemy w ten sposób względem Ciebie jakichkolwiek skutków prawnych. W żaden inny podobny osób nie wpływamy znacząco na Twoją sytuację. Profilowanie danych przez Digres stosujemy głównie do analizy czy prognozy osobistych potrzeb i preferencji.

POLITYKA COOKIES


Poniższa polityka prywatności służy określeniu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisu, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. a także zebranych za pomocą plików Cookies, przez firmę Digres Marcin Pawłowski z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Legnickiej 84/86, nr NIP 6272389860.

Wszystkie przekazywane przez Ciebie dane osobowe, służą wyłącznie realizacji umów sprzedaży, płatności, dostawy oraz obsługi. Dane nie są przekazywane osobom trzecim, zbierane wyłącznie do obsługi serwisu, personalizowania jego zawartości, i analizy zachowań użytkowników. Informację są zbierane podczas wizyty w naszym serwisie za pomocą plików Cookies i mogą zostać wyłączony przez Ciebie w dowolnym momencie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo w czasie dokonywania transakcji oraz zbieranych danych, dostęp do nich mają wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. W każdej chwili masz prawo do wglądu do swoich danych, edycji oraz ich usunięcia czy przeniesienia.

Definicje

Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje dane i uzyskuje do nich dostęp w urządzeniach użytkownika. Administratorem Twoich danych jest firma Digres Marcin Pawłowski z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Częstochowskiej , nr NIP 6272389860.

 • Cookies (Ciasteczka) - małe informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu, z pomocą którego użytkownik korzysta z serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - dane zamieszczone , przez podmioty współpracujące za pośrednictwem serwisu.
 • Cookies administratora - dane związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zamieszczone przez administratora w serwisie/
 • Serwis - strona internetowa www.digres.pl .
 • Urządzenie - urządzenie, z pomocą którego użytkownik korzysta z serwisu.
 • Użytkownik - podmiot, który korzysta z serwisu www.digres.pl .

Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora:

 • Cookies związane z daną sesją, czyli takie dane, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika serwisu i zostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe, czyli pozostające na urządzenia aż do momentu ich wykasowania przez użytkownika, a więc czas ich istnienia nie jest równoznaczny z zakończeniem sesji przeglądarki.
 • Cookies stosowane przez administratora nie zagrażają w żaden sposób bezpieczeństwu urządzenia użytkownika, służą identyfikacji oprogramowania użytkownika, w celu dostosowania poprawnego działania serwisu do urządzenia.
 • Użytkownik może wyłączyć dostęp do plików Cookies swojego urządzenia lub go ograniczyć, przy czym możliwe będzie dalsze korzystanie z serwisu, poza wybranymi funkcjonalnościami, dla których poprawnego funkcjonowania wymagają plików Cookies.

Cele stosowania Cookies

Cookies zewnętrzne:

 • Personalizacja wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika.
 • Zbieranie danych statystycznych, z pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics.
 • Stosowanie integracji z serwisami społecznościowymi takimi jak Facebook.com, plus.google.com, twitter.com.


Cookies administratora:

 • Zapisywanie historii odwiedzanych stron w naszym serwisie przez użytkownika, w celu dostosowania treści.
 • Utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu oraz uwierzytelnianie.
 • Poprawka szybkości usług.
 • Zapisywanie lokalizacji użytkownika w celu poprawnego działania wybranych funkcji serwisu.
 • Rozpoznawanie urządzenia użytkownika w celu poprawnego wyświetlania serwisu i dostosowania go do jego potrzeb.
 • Zapisywanie ustawień użytkownika.
 • Dostosowanie treści serwisu do preferencji użytkownika.
 • Analiza zachowania użytkownika podczas korzystania użytkownika z serwisu w celu ulepszenia oferowanych treści.

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez Cookies

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, poprzez określeniu warunków ich przechowywania oraz dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmian można dokonać w ustawieniach przeglądarki lub poprzez konfigurację usługi. Użytkownik może również całkowicie usunąć istniejące pliki Cookies poprzez przeglądarkę.