FAQ

Przygotowanie pracy do druku

Z naszego doświadczenia wynika że najczęściej w przygotowanych pracach pojawiają się następujące błędy:

 • stosowanie efektów specjalnych w programie Corel Draw takich jak cienie, przezroczystości bez zamienienia ich na bitmapę i spłaszczenia z tłem
 • brak spadów w projekcie spowoduje że arkusze pocięte do zamawianego formatu będą miały białe brzegi lub będzie na nich widać fragmenty sąsiadujących "użytków”
 • problemy wynikające ze stosowania kolorów PANTONE i RGB
 • teksty nie zamienione na krzywe, skutkujące na wydruku brakiem fontów lub ich „rozsypaniem”
 • stosowanie zbyt dużej ilości krzywych w obiektach
 • umieszczenie zbyt blisko linii cięcia ważnych elementóww projekcie takich jak teksty, logo itp, co skutkuje ich przycięciem
 • sztucznie zwiększona rozdzielczość map bitowych co nie powoduje wzrostu jakości zdjęcia tylko zwiększeniem rozmiaru pliku
 • brak informacji odnośnie kolejności stron
 • czarne teksty złożone z kilku kolorów, co może spowodować pogrubienie tekstów
 • zbyt mała rozdzielczość bitmap, co powoduje niską jakość wydruku
 • złe skalibrowanie monitora podczas tworzenia projektu, co powoduje rozbieżności pomiędzy tym co jest widoczne na ekranie a końcowym wydrukiem
 • preferujemy pliki przygotowane w skali 1-10, szczególnie w przypadku materiałów o większej objętości, co wydatnie skraca proces produkcji (skalowanie do docelowego formatu następuje bezpośrednio podczas przetwarzania pracy w RIP-ie). Neleży pamiętać, że w przypadku skali 1-10 rozdzielczość plików jest dziesięciokrotnie wyższa a więc powinna zawierać się pomiędzy 600dpi (przy dużych pracach powyżej 120x120 cm) a 1500 dpi, przy mniejszych wydrukach oglądanych z bliższej odległości. Odpowiednio rozdzielczość map bitowych w skali 1-1 powinna zawierać się między 60 dpi a 150 dpi
 • wszystkie obiekty (bitmapy, krzywe) powinny być zdefiniowane w przestrzeni CMYK, w przypadku użycia kolorów RGB lub PANTONE zostaną one przekonwertowane do najbliższego możliwego do uzyskania przez urządzenie drukujące
 • odległość ważnych obiektów od krawędzi powinna być nie mniejsza niż 5cm
 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe
 • w pliku należy zdefiniować format strony zgodny z formatem wydruku, a projekt powinien być umieszczony centralnie na stronie. W przypadku projektu z białym tłem należy go ograniczyć ramką o szerokości 0,3 mm o wymiarach zgodnych z formatem projektu w kolorze 50% czarnego 
 • nie należy stosować efektów specjalnych typu: przezroczystość, cienie, wypełnienia fraktalowe, tekstury. Jeżeli zostaną zastosowane jednak wymienione efekty należy przekształcić je w mapę bitową 300 dpi CMYK a następnie spłaszczyć z tłem
 • każdy projekt powinien być przygotowany w osobnym pliku - prosimy nie załączać wielu wydruków na jednej lub kilku kolejnych stronach
 • w przypadku banera typu Roll-up należy dodać spady o wielkości 3 cm na górze projekt i 10 cm na dole
 • w przypadku banera, w którym będą zawijane brzegi należy dodać po 4 cm z każdej strony wydruku
 • optymalna rozdzielczość map bitowych to 300 dpi w skali 1-1
 • wszystkie obiekty (bitmapy, krzywe) powinny być zdefiniowane w przestrzeni CMYK, w przypadku użycia kolorów RGB lub dodatkowych PANTONE bez uprzedniego poinformowania, zostaną one przekonwertowane do najbliższego możliwego do uzyskania przez urządzenie drukujące
 • w przypadku grafiki dochodzącej do linii cięcia należy dodać spady 3 mm z każdej strony, i wyciągnąć tło na spad
 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe
 • dla czarnych elementów w pracy użycie tylko koloru K da neutralną czerń, jednak słabo nasyconą. Dla uzyskania głębokiej czerni stosuje się kombinacje wszystkich czterech kolorów procesowych (zalecane C 30% M 30% Y 30% K 100%)
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia powinna wynosić nie mniej niż 3-5 mm
 • w pliku należy zdefiniować format strony zgodny z formatem wydruku, a projekt powinien być umieszczony centralnie na stronie
 • nie należy stosować efektów z programu CorelDraw typu: przezroczystość, cienie, wypełnienia fraktalowe, tekstury. Jeżeli zostaną zastosowane jednak wymienione efekty należy przekształcić je w mapę bitową 300dpi CMYK w programie a następnie spłaszczyć ją z tłem
 • minimalna wielkość czcionek zawartych w projekcie to 6 pkt dla bezszeryfowych i jednoelementowych i 7 pkt dla szeryfowych i dwuelementowych
 • czarne teksty powinny składać się tylko z czarnego koloru: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%
 • nie należy robić składek oraz impozycji, prace powinny być dostarczone w postaci pojedynczych użytków, impozycje wykonuje nasze studio prepress
 • prosimy nie dołączać znaczników drukarskich
 • optymalna rozdzielczość map bitowych to 300 dpi w skali 1-1
 • wszystkie obiekty (bitmapy, krzywe) powinny być zdefiniowane w przestrzeni CMYK, w przypadku użycia kolorów RGB lub dodatkowych PANTONE bez uprzedniego poinformowania, zostaną one przekonwertowane do najbliższego możliwego do uzyskania przez urządzenie drukujące
 • w przypadku grafiki dochodzącej do linii cięcia należy dodać spady 3 mm z każdej strony, i wyciągnąć tło na spad
 • wszystkie teksty należy zamienić na krzywe
 • dla czarnych elementów w pracy użycie tylko koloru K da neutralną czerń, jednak słabo nasyconą. Dla uzyskania głębokiej czerni stosuje się kombinacje wszystkich czterech kolorów procesowych (zalecane C 30% M 30% Y 30% K 100%)
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia powinna wynosić nie mniej niż 3-5 mm
 • w pliku należy zdefiniować format strony zgodny z formatem wydruku, a projekt powinien być umieszczony centralnie na stronie
 • nie należy stosować efektów z programu CorelDraw typu: przezroczystość, cienie, wypełnienia fraktalowe, tekstury. Jeżeli zostaną zastosowane jednak wymienione efekty należy przekształcić je w mapę bitową 300dpi CMYK w programie a następnie spłaszczyć ją z tłem
 • minimalna wielkość czcionek zawartych w projekcie to 6 pkt dla bezszeryfowych i jednoelementowych i 7 pkt dla szeryfowych i dwuelementowych
 • czarne teksty powinny składać się tylko z czarnego koloru: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%
 • nie należy robić składek oraz impozycji, prace powinny być dostarczone w postaci pojedynczych użytków, impozycje wykonuje nasze studio prepress
 • prosimy nie dołączać znaczników drukarskich

Ploter to urządzenie, które wycina grafiki wektorowe, wzdłuż konturów obiektów. W związku z tym, wszelkie obiekty powinny być pozbawione wypełnienia a posiadać jedynie czarny kontur o najmniejszej grubości.
Zanim prześlesz do nas swój plik, upewnij się czy wszystkie napisy zostały zamienione „na krzywe”, oraz czy obiekty mają poprawne kontury (w widoku uproszczonym bądź szkieletowym). Należy pamiętać, że krzywe nie mogą na siebie nachodzić.
Dopuszczalne formaty plików to: * .pdf, *.cdr , *.ai . Obiekty muszą być zachowane w skali 1:1.

 • PDF - preferujemy pliki w tym formacie, lecz przyjmujemy do druku również poprawnie przygotowane projekty w jednym z formatów otwartych: CDR, AI, TIFF, JPG, PSD, EPS, jednak w drugim przypadku doliczamy 5 zł netto za wypuszczenie odpowiedniego pliku PDF.
 • CDR do wersji X4
 • EPS do wersji 8.0

          Mapy bitowe:

 • TIF - bez dodatkowych warstw, kanałów alfa, czy kolorów dodatkowych typu PANTONE
 • JPG w odpowiedniej rozdzielczości

Projekty do druku należy przygotować w przestrzeni kolorów CMYK. Jeśli zostaną przygotowane w innej przestrzeni kolorów np. RGB lub PANTONE, zostaną przekonwertowane automatycznie od przestrzeni kolorów CMYK, co może spowodować różnice w końcowym wydruku. 

Aby prawidłowo przygotować projekt pod ką†em kolorystycznym, należy skorzystać z odpowiedniego wzornika kolorów. Nie należy osadzać profile kolorów. Dla druku offsetowego stosujemy profil Fogra 39.